Koti

10 vinssin turvallisuusvinkkejä, joita sinun on noudatettava

Vinssi

Vinssi on apuväline, jota käytetään ”vipuna” nostamaan tai vetämään vaijerilla erilaisia painavia asioita kuten venettä tai kaadettuja puita. Vinssejä löytyy niin mekaanisia, kuin käsi- ja akselivetoisiakin ja osa toimii erilaisilla tekniikoilla esimerkiksi hydraulisesti tai sähköllä. Millaisia turvallisuusasioita sinun sitten tulee huomioida käyttäessäsi vinssiä? Tässä kymmenen tärkeää vinkkiä siihen:

1. Vetokapasiteetti

Sinun on ehdottoman tärkeää kiinnittää huomioon vinssin vetokapasiteetti! Mikäli tämä ylittyy vinssi saattaa mennä rikkoontua jolloin olet itse vaarassa satuttaa itsesi tai muut ympärillä olijat voivat loukkaantua. Samoin nostamasi tai vetämäsi asia saattaa tipahtaa ja rikkoontua. Lue huolella käyttöohje ja noudata vetokykytaulukon ohjeita.

2. Käyttö

Muistathan, että vinssi ei voi olla jatkuvasti käytössä. Se on tarkoitettu vain ajoittaiseen käyttöön ja sinun tulee huolehtia, että vinssi pääsee jäähtymään kunnolla jokaisen käyttökerran jälkeen. Mikäli vinssi on jatkuvassa käytössä se saattaa kuumentua ja vioittua. On tärkeää noudattaa luokiteltua vetokykyä. Mikäli käytät yli 70% vinssin luokitellusta vetokyvystä on suositeltua käyttää väkipyörän tai koukkuväkipyörän käyttöä vaijerilinjan tuplaamiseksi.

3. Turvaetäisyys

Huomioi aina, että vinssiä käytettäessä tulee noudattaa turvaetäisyyttä eli joka kerta, kun vinssi on käytössä, tulee säilyttää turvaväli vinssin ja ihmisten välillä. On tärkeää huomioida myös se, että vaijeri voi katketa, jos vetokyky ylitetään.

4. Shokkikuorma

Vältä aina shokkikuormia eli tilanteita joissa kuorma pääsee karkaamaan ja aiheuttaa vinssille äkillisen nykäyksen. Tämä saattaa rikkoa vinssin ja aiheuttaa vaurioita niin ihmisille, kuin omaisuudellekin.

5. Uudelleenkelaus

Aina kelatessasi vinssin vaijeria sisään huolehdi siitä, että vinssi kulkee aina alakautta eli että vaijeri kelautuu rummulle alareunan kautta eikä missään tapauksessa yläkautta. Parhaiten vaijerin sisään kelaaminen onnistuu, jos pidät vaijerissa kevyttä kuormaa kelauksen aikana ja kelausta helpottaa aina, jos teet sen toisen ihmisen kanssa, jolloin toinen hoitaa kelauksen ja toinen kävelee vaijerin kanssa kohti vinssiä pitämällä siitä kiinni. Elä koskaan liuta vinssiä käsien välissä, koska se lämpenee ja saattaa aiheuttaa palohaavoja käsiin. Kun vaijeri on lähes kokonaan kelautunut vinssiin päästä irti vaijerista ja kelaa varoen loppumatka. Muista varoa käsiä kelatessasi vinssiä.

6. Suojavarusteet

Turvaetäisyyden lisäksi on tärkeää käyttää hanskoja suojaamaan käsiä aina, kun käsittelet vaijeria. Älä myöskään koskaan liuta vaijeria käsiesi välissä. Voit käyttää apuvälineinä esimerkiksi apuhihnaa kelatessasi vaijeria sisään tai päästäessäsi sitä ulos.

7. Vaijerin kytkeminen

Kytke vaijeri aina vedettävään tai nostettavaan kohteeseen. Vaijeria ei koskaan saa kiinnittää itseensä vaan aina suoraan vinssattavaan kohteeseen. Voit käyttää erilaisia apuvälineitä ja kiiloja käyttäessäsi vinssiä kaltevilla pinnoilla. Huolehdi aina, että vinssi pysyy tukevasti paikoillaan.

8. Ajoneuvot

Älä koskaan siirrä ajoneuvoa hinataksesi sitä vinssin vaijerilla, koska vaijeri saattaa vaurioitua ja aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Käytä aina ajoneuvon hinaukseen siihen tarkoitettua hinausköyttä. Mikäli käytät vinssiä ajoneuvon vinssaukseen, kannattaa ajoneuvonmoottori pitää käynnissä vinssauksen aikana jolloin vinssin voima maksimoidaan.

9. Maksimikäyttöaika

Huomioi, että yli minuutin kestävä raskaan taakan vinssaaminen saattaa aiheuttaa vian vinssiin ja aiheuttaa vaaran ihmisille ja vinssattavalle kohteelle.

10. Muuta huomioitavaa

Vinssiä ei tule missään tilanteessa käyttää ihmisten nostamiseen tai liikutteluun vaan se on tarkoitettu ainoastaan esineiden nostamiseen ja vetämiseen. On äärimmäisen tärkeää noudattaa kaikkia vinssin mukana tulevia turvallisuusohjeita. Käyttöohjeiden lukeminen on erittäin tärkeää, jolloin varmistat kaikki turvallisuusseikat.

Hydraulivinssit netistä

Hydraulivinssi

Mistä tällaisen vinssin sitten voi hankkia? Useat yritykset myyvät vinssejä ja esimerkiksi hydraulivinssit saat tilattua suoraan netistä. Tilatessasi vinssiä varmista, että sen vetokyky on riittävä vinssattavien kohteiden painoon suhteutettuna, jolloin varmistat turvallisuusseikat ja sen, että vinssi ei vioitu liian painavan kuorman vuoksi eikä aiheuta henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Hydraulivinssin tilaaminen netistä on helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Tee vertailuja ja etsi itsellesi sopiva malli ja tilaa hydraulivinssit netistä. Toiset kaupat toimittavat sen suoraan kotiisi tai työpaikallesi tai voit hakea sen postin tai matkahuollon toimipisteistä. Ensimmäisenä on siis tärkeintä tutustua vinssiin ja sen käyttöohjeisiin sekä turvallisuusohjeisiin. Niitä noudattamalla varmistat vinssin oikeanlaisen käytön ja vältyt niin henkilövahingoilta, kuin materiaalisilta vahingoiltakin. Käy siis tilaamassa hydraulivinssit netistä.

Turvatalkoot tuotteet varainhankintaan

Fundraising

Varainhankinnasta voidaan olla montaa mieltä. Totuus kuitenkin on, että varainkeruukampanjalla luodaan yhteisöllisesti hyvää. Esimerkiksi erilaisia tuotteita myymällä kerätyt varat käytetään yhdistyksen, seuran tai esimerkiksi koululuokan kaikkien jäsenten hyväksi. Näin myös vähävaraiset aikuiset ja lapset voivat harrastaa, kilpailla tai vaikkapa lähteä luokkaretkelle.  

Kun varainkeruukampanja toteutetaan järkevästi ja suunnitelmallisesti, on se hauskaa ja kannattavaa. Mitä tahansa tuotetta ei kannata myydä ovelta ovelle tai työpaikan kahvitilassa. Hyödylliset, laadukkaat ja suhteellisen edulliset tuotteet tekevät parhaiten kauppansa. Turvatalkoot on yritys, mikä tarjoaa ryhmille varainhankintatarkoitukseen heijastavia tuotteita. Heijastimet eivät kestä ikuisesti, ja ne tapaavat toisinaan hukkua. Myös pipot ovat helposti katoavia kulutustavaroita. Heijastinpipo ratkaisee monta ongelmaa kerralla, sillä näin asiakas voi ostaa uudet pipot vaikka koko perheelle, ja niiden heijastavat ominaisuudet parantavat koko perheen turvallisuutta! Samalla asiakas voi tukea koululuokkaa tai esimerkiksi urheiluseuraa näiden hankkeissa. 

Jalankulkijoille sattuu vuosittain useita onnettomuuksia 

On totta, että jalankulkijoiden liikennekuolemien määrä on laskenut 15 prosentilla, ja että liikenteessä loukkaantuneiden jalankulkijoiden määrä on vähentynyt noin 25 % viimeisen vuosikymmenen aikana. Onnettomuuksia kuitenkin sattuu. Viimeisten vuosien aikana liikenteessä on kuollut vuosittain noin 26 jalankulkijaa, ja loukkaantumisia sattuu keskimäärin 400 per vuosi. 

Jalankulkijat

Kuolemantapauksista noin kuusi kymmenestä sattuu taajama-alueella. Taajamassa tapahtuu myös yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Suojatie on erityisen vaarallinen paikka, sillä kuolleista noin joka kolmas menehtyi suojatiellä, ja suojatiellä tapahtuu yli puolet loukkaantumisista.

Liikenneonnettomuudessa menehtyvä jalankulkija on useimmiten yli 64-vuotias. Kaikista kuolleista puolet oli yli 64-vuotiaita, mutta suojatiellä menehtyneistä neljä viidestä on täyttänyt 64. Kaikista loukkaantuneista jalankulkijoista joka kolmas kuuluu tähän ikäkategoriaan, ja suojatiellä loukkaantuneista heidän osuutensa on noin kolmannes. Toinen erityisessä vaarassa oleva ryhmä koostuu alaikäisistä. Yli 25 % kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista jalankulkijoista on alaikäisiä.

Onnettomuuksia sattuu pimeän aikaan, mutta myös päivällä. Yli 25 % jalankulkijan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista sattuu pimeällä tai hämärässä, loput tapahtuvat päivänvalossa. Onnettomuuksia sattuu pimeän aikaan myös valaistuilla alueilla, sillä katu- ja mainosvalot sekä puiden varjot voivat hankaloittaa havainnoimista. Myös sumu, sade, huurtuneet ikkunat, likainen tuulilasi tai huonokuntoiset etuvalot heikentävät kuljettajan näkymää.

Arvioidaan, että noin joka kolmas heijastinta käyttämätön, pimeän aikaan kuollut jalankulkija olisi voinut pelastua heijastimen ansiosta. Tämän nähden on suorastaan pelottavaa, että vain noin joka toinen suomalainen käyttää heijastinta.

Jalankulkijan turvallisuus

Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää, piennarta, pyörätietä tai viime kädessä ajoradan reunaa. Jos jalankulkija joutuu kävelemään ajoradalla, on hänen käytettävä ensisijaisesti ajoradan vasenta reunaa. Ajorata tulisi pyrkiä ylittämään suojatietä pitkin.

Myös kävelijää pidetään liikenteessä tienkäyttäjänä, jonka on tiedettävä paitsi tienkäyttäjän oikeudet, myös tienkäyttäjän velvollisuudet. Jalankulkijan on noudatettava liikennesääntöjä sekä toimivan asianmukaisella huolellisuudella ja varovaisuudella, jotta vaaraa tai vahinkoa ei pääsisi syntymään. Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä. Sekin on hyvä muistaa, että humalassa ei teillä kannata toikkaroida. Tästä poliisi voi sakottaa, ja enimmäisrangaistus on puolen vuoden vankeustuomio. 

Heijastimen käyttö parantaa merkittävästi turvallisuutta. Heijastimen käyttö pimeällä on määrätty laissa. Liukkaalla kelillä ennakointi ja hyvät kengät ovat tärkeitä – samaan tapaan kuin autolla ajavan on otettava turvallisuus huomioon ennakoivalla ajotavalla ja asianmukaisilla talvirenkailla. 

Heijastin – halpa henkivakuutus

Heijastin on halpa henkivakuutus, sanotaan – ja se pitää paikkansa! Kaukovaloilla ajava autoilija näkee heijastimettoman jalankulkijan vasta noin 150 metrin etäisyydeltä. Jos jalankulkijalla on heijastin, hänet nähdään jopa yli 600 metrin päästä. Lähivaloilla ilman heijastinta liikkuva jalankulkija näkyy vasta noin 50 metrin päästä, mutta heijastimen ansiosta jalankulkija tulisi nähdyksi jo noin 350 metrin päästä.

Mikä tahansa heijastin ei kelpaa. Likainen, kulunut tai huonolaatuinen heijastin ei näy riittävän kauas. Heijastimen teho kannattaakin testata joka syksy ottamalla siitä valokuva (salamalla) pimeässä huoneessa. Kun ostat uutta heijastinta, varmista, että se on CE-hyväksytty, ja että se täyttää standardien vaatimukset (tästä kertoo koodi EN 13356; heijastinliivissä tulisi olla merkintä EN 1150). Heijastinliivi tai muu heijastava asuste, mikä näkyy joka suuntaan, on kaikista turvallisin. Vapaana riippuvat heijastimet kannattaa kiinnittää tien puoleiselle sivulle. Myös lemmikin pantaan tai taluttimeen kannattaa laittaa heijastin. 

Hyvä valaistus tukee turvallisuutta

Kaupunki

Olipa kyse vanhainkodista, lastentarhasta, porraskäytävästä tai vaikka ihan tavallisesta yksityiskodista, on valaistus mitä merkittävin tekijä tilan turvallisuuden ja toimivuuden kannalta. Valaistus vaikuttaa suuresti myös tilassa aikaa viettävien ihmisten hyvinvointiin. Valo vaikuttaa niin lasten silmien kehitykseen kuin esimerkiksi mielialaamme ja keskittymiskykyämme sääteleviin hormoneihin, joten valaistukseen kannattaa panostaa. 

LP-valaisimet ovat ratkaisu kaikenlaisten tilojen valaistukseen. LP viittaa tanskalaiseen valaisinvalmistaja Louis Poulseniin, joka alkoi puhua valon merkityksestä hyvinvointimme kannalta jo niinkin aikaisin kuin 1920-luvulla. Etunenässä toimi Poul Henningsen, joka omistautui häikäisemättömien valaisimien suunnitteluun. LP on siis valmistanut laadukasta valoa tarjoavia design-valaisimia jo kohta sata vuotta! Etsitpä tasokasta valaisinta toimiston, palvelutalon, olohuoneen tai vaikka kauneushoitolan valaistukseen, löydät tarvitsemasi Louis Poulsenin valikoimista.

Miten valaistus vaikuttaa työtehoon?

Työhuone

Valaistus vaikuttaa myös työtehoon, ja sitä kautta työturvallisuuteen. Tuottavuus paranee ja virheiden määrä vähenee, kun työtilaan tuodaan tasokas ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan säädettävissä oleva valaistus. Ikääntyneet työntekijät tarvitsevat paljon enemmän valoa – itse asiassa, eläkeikää lähestyvä työntekijä tarvitsee 12-kertaisen valaistusvoimakkuuden nähdäkseen yhtä tarkasti kuin parikymppinen kesäapulainen. Valaistuksen tulee tietenkin olla riittävä – kaikki tietävät, millaista on laittaa lankaa neulansilmään ilman kunnollista valoa – ja häikäisemätön. Valoa voi kutsua tarpeeksi laadukkaaksi, kun sen värintoisto ja värisävy ovat kohdillaan, valo ei värise ja valolähteen hyötysuhde on hyvä. Jos valo loistaa suoraan työtehtäviensä kimpussa olevan henkilön silmään tai heijastuu takaisin työtasosta tai tietokoneen näyttöruudusta, on työntekijällä epämukava olla. 

Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla potilasturvallisuus vaarantuu, jos työntekijät tekevät virheitä. Valaistussuunnittelulla onkin merkittävä rooli potilaiden paranemisprosessin turvaamisessa terveydenhuoltoalalla. Hyvä ja luonnollisen oloinen valaistus lisää tutkitusti niin potilaiden, henkilökunnan kuin omaistenkin hyvänolon tunnetta. Valaistusta pidetäänkin yhtenä tärkeimmistä kilpailutettavista asioista, kun suunnitellaan lääkärin vastaanottojen, sairaaloiden, vanhainkotien ja kuntoutuskeskuksien rakentamista tai remontoimista. Varsinkin ikäihmiset tarvitsevat hyvää valoa nähdäkseen paremmin ympärilleen ja hahmottaakseen tiloja paremmin.

Porraskäytävien valaistus tärkeä turvallisuustekijä

Toinen hyvä esimerkki paikasta, missä valaistus luo turvallisuutta ja estää tapaturmia sekä vahinkoja, on porraskäytävä. Porraskäytävien on oltava hyvin valaistuja, jotta kukaan ei kompastu ja satuta itseään. Onko sinullekin käynyt niin, että valo on sammunut kesken kaiken, ja olet joutunut hiipparoimaan pimeässä kohti lähintä katkaisijaa? Vaikka hiihtäisit eteenpäin sentti kerrallaan ja eteesi haparoiden, on olemassa riski, että kompastut – siksi porraskäytäviin suositellaan liiketunnistimella varustettuja automaattisia valaisimia. Puhdas eli väriltään valkoinen väri saa porraskäytävän näyttämään valoisammalta, ja samalla se nostaa hieman myös vireystasoa ja tarkkaavaisuutta.

Kodin eri tiloissa tarvitaan erilaista valoa

Valaistus lisää turvallisuutta ja viihtyisyyttä myös ihan tavallisessa yksityiskodissa. Vaikka asuintilojen valaistus on totuttu hoitamaan yhdellä kattovalaisimella per huone, se ei ehkä ole loppujen lopuksi se toimivin ratkaisu. Paperipallovalaisin, plafondi tai kattokruunu, mihin on ympätty halvin lähikaupasta löytynyt polttimo, saattaa tarjota liian köyhää valoa ja tehdä tilasta tunkkaisen ja ahtaan oloisen, toimimattoman ja jopa turvattoman. Kattovalaisimen lisäksi olohuoneessa on tarvetta esimerkiksi kohdevaloille ja lukuvaloille. Keittiössä tarvitaan hyvää työvalaistusta kaikkien tasojen ja muiden työskentelypisteiden ylle. Kohdevalaistusta tarvitaan myös vessassa ja kylpyhuoneessa, sekä työhuoneessa. Hämärä eteinen on sekin turvallisuusriski, sillä eteisen lattialla voi olla kenkiä, henkareilta pudonneita takkeja tai kiireessä kasaan mennyt lattiamatto. Riittävä valaistus ehkäisee kompastumista, helpottaa hanskojen ja pipojen löytymistä ja toivottaa kotiintulijan tervetulleeksi. 

Ei kuitenkaan riitä, että asunnosta löytyy runsaasti erilaisia valaisimia. Väliä on myös sillä, millaista valoa valaisimet ympärilleen tuottavat. Kuten työpaikoilla ja porraskäytävissä, myös kotioloissa on valon värisävyllä ja värintoisto-ominaisuuksilla suuri merkitys tilan toimivuuteen ja tilassa olevien ihmisten vireystasoon, mielialaan ja jopa ruokahaluun. Laadukkaalla keinovalaistuksella voidaan jopa ehkäistä ja hoitaa kaamosoireita! 

Esimerkiksi ruokailutilassa viihtyy parhaiten, kun ruokapöydän yllä oleva valaisin ei häikäise, eikä kellertävä valo vääristä ruoka-annosten omia värisävyjä. Ruokailutilaan ja keittiöön kannattaakin valita kylmää eli valkoista valoa tarjoavia polttimoita. Kokin on helppo erottaa ruodot lohifileestä, kun sopivaa valoa on yllin kyllin. Kellertävä valo viestii aivoille, että on aika rentoutua ja rauhoittua. Makuuhuoneessa oleva pehmeä valo tulee nukahtamista, joten makuuhuoneiden valaisimiin kannattaa hankkia nimenomaan lämpöisen sävyistä valoa tarjoavia polttimoita.

Millaiset treeni vaatteet sopivat itsepuolustuslajien harrastajille

Nainen joogaa

Varmasti kaikki tietävät, millaisia ovat joogavaatteet – värikkäitä, hengittäviä ja erittäin joustavia, jotta ne eivät vaikeuta spagaattia tai muita hankalia asentoja. Juoksulenkille valitaan trikoot, juoksukengät ja tiukka paita, mikä kuivuu nopeasti. Kuntosalilla käytetyissä treenivaatteissa on paljon luonnonkuituja, sillä tekokuidut alkavat helposti haista pahalle. Puuvilla ja bambu ovat ideaalisia materiaaleja treenivaatteissa, sillä ne ovat kestäviä materiaaleja, ja ne hengittävät. Tosissaan treenaava saattaa kuitenkin valita salille niin sanotusta teknisestä kankaasta valmistetun paidan, sillä se siirtää hien nopeasti pois iholta. Juoksijan päältä saattaa löytää myös kompressiovaatteita, esimerkiksi kompressiohousut, mikä parantaa suorituskykyä, nopeuttaa palautumista ja jopa vähentää loukkaantumisriskiä.

Entä, jos lapsi alkaa harrastaa itsepuolustuslajeja, tai jos kamppailulajit alkavat kiinnostaa itseä? Mitä judo- tai karatetunnille pitää pukea, entä krav magaan tai esimerkiksi aikidoon?

Itsepuolustuslajeja on todella monia

Itsepuolustus- tai kamppailulajeja voi harrastaa monissa kunnissa ja kaupungeissa, esimerkiksi jonkin seuran tai kansalaisopiston tunneilla käymällä. Itsepuolustuslakeissa opetellaan taitoja, joita voi käyttää puolustautuakseen silloin, jos joku hyökkää kimppuun. Tunneilla painotetaan, ettei taitoja saa käyttää ilman syytä, vaan ainoastaan silloin, kun on tarpeellista puolustautua.

Itsepuolustuslajit jaotellaan joskus erikseen ”puhtaisiin” itsepuolustuslajeihin, kamppailulajeihin ja taistelulajeihin. Tyypillisiä ja Suomessakin hyvin yleisiä taistelulajeja ovat jujutsu, ninjutsu, Gongfu ja karate. Taistelulajien perimmäinen tarkoitus on vastustajan vahingoittaminen. Karatetunnilla opetetaan, miten toista voi satuttaa, mutta tarkoitus ei ole oikeasti vammauttaa tai vaurioittaa ketään. Itsepuolustuslajeja eli sellaisia taistelulajeja, joissa pyritään ensisijaisesti suojaamaan oma koskemattomuus, ovat muun muassa aikido ja Krav Maga. Kamppailulajit on tarkoitettu ensisijaisesti kilpailemiseen – tällaisia lajeja ovat muun muassa taekwondo, judo sekä brasilialainen jujutsu.

Karatessa pukeudutaan valkoisiin, mutta vyön väri vaihtelee

Karatepuvut

Alkeistunnille voi varmasti mennä tavallisissa verkkareissa ja t-paidassa, mutta jos karate tuntuu omalta lajilta, kannattaa hankkia oikea karateasu. Karatetunneilla käytetään väljää, valkoista puuvilla-asua. Housut ja takki -yhdistelmää kutsutaan japaniksi nimellä gi. Housut pidetään ylhäällä kiristysnaruilla, ja takki solmitaan kiinni kangassuikaleilla. Kokonaisuuden päälle laitetaan vyö, minkä solmimiseen on omat ohjeensa. Vasta-alkajan vyö on valkoinen. Kun karatessa kehittyy, saa keltaisen vyön, ja sen jälkeen vyö vaihtuu oranssiksi. Seuraava askel on saavuttaa vihreä vyö, ja sitten on edessä sinisen tavoitteleminen. Ruskea vyö kertoo jo erittäin hyvästä tasosta. Viimeinen taso on musta vyö. Vyön väri vaihtuu, jos läpäisee opettajan valvoman vyökokeen.

Myös judoharrastuksen eteneminen näkyy vyössä

Judo on toinen suosittu itsepuolustuslaji, missä edistyminen näkyy treeniasun päälle kiedotun vyön värissä. Värijärjestys etenee samoin kuin karatessa – aloittelijan vyö on valkoinen, sitten tulevat keltainen, oranssi, vihreä, sininen, ruskea ja lopulta musta vyö. Judon harrastajan asu on joko valkoinen tai sininen. Asua, mikä koostuu puuvillaisesta takista ja puuvillaisista housuista, kutsutaan nimellä judogi. Judoasu valmistetaan paljon vahvemmasta ja jäykemmästä asusta kuin karateasu, sillä judossa käytetään enemmän heittämistä ja kiskomista.

Krav magaan voi lähteä tavallisissa treenivaatteissa

Kun lähtee Krav Maga -tunnille, ei tarvitse pakata mukaan kaksiosaista, valkoista asua, vaan voi napata kassiin tavalliset housut ja t-paidan. Suositellaan, että asu olisi musta, mutta tuskin vihreäkään asu aiheuttaisi porttikieltoa. Sen sijaan virallisissa yhteyksissä krav magan harrastajat käyttävät Krav Maga -liiton tunnuksilla varustettuja housuja ja paitaa. Toisin kuin esimerkiksi judossa, krav magassa ei koskaan järjestetä kilpailuja tai näytöksiä, sillä tämä Israelista kotoisin oleva laji on kehitetty yksinomaan itsepuolustusta varten. Krav Magassa ei myöskään ole sääntöjä, vaikka siinäkin pätee tasojärjestelmä. Krav maga -tunnilla saattaa olla sen verran kova meno, että tunneilla käytetään paljon hammassuojia, nyrkkeilyhanskoja ja säärisuojia – onhan tarkoituksena niputtaa vastustaja mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Aikidossa käytetty asu on ensin valkoinen, sitten musta

Aikidoa vasta harrastamaan alkanut pukeutuu tunnille valkoiseen budō-pukuun. Kun harrastaja kehittyy lajissa, hän saa alkaa käyttää mustia ja leveälahkeisia housuja eli hakamaa. Aikidolle on ominaista se, että harrastaja opetetaan mukautumaan hyökkääjän voimaan ja liikkeeseen. Aikidon kehittäjä painotti myös lajin henkistä puolta ja sitä, että kaiken takana on pyrkimys kohti rauhaa. Vastustajaa ei missään nimessä pyritä tietoisesti vahingoittamaan. Aikido on peräisin Japanista, kuten judo ja karatekin.