Arkisto tammikuu 2017

TurvaTaito.fi lisätietoa koulutuspaketeista

Koulutuksemme perustuu Kyusho Aiki Jutsu itsepuolustusmenetelmään, jonka harjoittelun tiedetään kehittävän harrastajaansa sekä fyysisesti että psyykkisesti. Emme ole keksineet pyörää uudelleen, vaan pikemminkin löytäneet vanhojen mestareiden opit ja niiden kautta perusteltuja syitä tehdä asioita osittain tai kokonaan toisin, siis eri tavoin kuin monissa nykyisissä kamppailulajeissa tehdään.

Tämän vuoksi on niin, että ulkoisesti näkyvä liike on vain pieni osa siitä mitä tapahtuu. Menetelmän harrastaminen voi tarjota haastetta loppuelämän ajaksi, siten me itsekin tiedämme olevamme oppilaita loppu elämän ajan.

Koulutuspaketista riippuen opetamme osallistujille kuinka voi hallita omaa kehoa tehokkaammalla mutta taloudellisemmalla tavalla.

Oma kehomme, mielemme ja hengityksemme ovat tärkeimmät ”työkalumme” harjoittelussa. Kaikki mitä opetamme perustuu luonnolliseen liikkeeseen ja länsimaisen lääketieteen sekä traditionaalisen kiinalaisen lääketieteen periaatteisiin ja tietämykseen.

Kehonkäyttö

Harjoittelun aikana teemme runsaasti harjoituksia parin kanssa. Harjoitusparit auttavat toinen toistaan oppimaan ja kehittymään sekä tuntemaan ihmiskehon heikkouksia ja vahvuuksia. Suurta lihasvoimaa ei tarvita ihmisen ohjaamiseksi tai kontrolloimiseksi.

Kehon luonnollinen asento on optimaalinen tavoite. Luonnollisen asennon löydyttyä. Harjoittaja alkaa tiedostaa kehonsa rentouden merkityksen. Asennon löydyttyä, alat huomaamaan että mieli ja keho alkaa toimia kokoajan rentoutuneemmin ja vapautuneemmin pelkästään tämä saa jo aikaan nautintoa.

Hengitys

Hengityksemme on voimavaramme, ja yksi tärkeistä avaimista kehon ja mielen ohjaamisessa. Hengityksemme oikean tyyppinen hallinta on avain myös terveyteemme.

Mieli

Kun kaikki kolme tärkeää osaa (keho, hengitys ja mieli) nk. avainta toimivat saumattomasti yhdessä, stressinsietokykymme kasvaa ja siten myös jokapäiväinen jaksamisemme helpottuu. Hengitys kulkee paremmin, kun keho toimii vapaasti ja kun hengitys vapautuu, alkaa mielen toiminta tehostua.

Itsepuolustus

Miten tämä kaikki sitten liittyy itsepuolustukseen tai taistelutaitoihin? Ihminen, jonka keho, mieli ja hengitys on tasapainossa, on itsevarmempi ja kykenee etsimään ja usein myös löytämään ratkaisuvaihtoehdot, jopa ennen varsinaisen konfliktin syntymistä. Eikö tämä ole sitten tehokkainta itsepuolustusta? Myös oman kehon toiminnan tiedostaminen, auttaa ymmärtämään miten toista ihmistä voi auttaa ja tarvittaessa myös kontrolloida.

Työympäristö

Työympäristö osio käsittelee, työympäristön turvallisuutta uhkatilanteiden mahdollisuus huomioiden. Työympäristön tiedostaminen antaa myös rakenteellisia mahdollisuuksia itsensä puolustamiseen.

Improvisaatio

Improvisaatiolla tarkoitetaan sitä, että mikä tahansa arkipäivän esineistä voi toimia uhkatilanteessa, inhimillisenä tehokeinona. Jonka avulla tilanteen voi saada nopeammin loppumaan tai tilanteesta pääsee pois.

Luennot

Ihmiskehossa on useita toimintoja, joiden ymmärtämisen kautta huomaatte nopeasti, kuinka ihmisen keho toimii ja mitkä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet.

Stressireaktioiden tunnistaminen ja tiedostaminen, voi ennalta ehkäistä vakavampia seurauksia – sekä helpottaa äkillisessä uhka- tai onnettomuustilanteessa toimimista.

Sanatonviestintä on tärkeässä roolissa meidän jokapäiväisessä elämässämme, mutta kuinka usein siihen ei kuitenkaan kiinnitetä tietoisesti mitään huomiota.

Toimiala

Toimiala huomioidaan kaikissa koulutuksissamme. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti esimerkiksi sitä, että lähihoitajalle ei välttämättä tarvitse opettaa käsirautojen käyttämistä.