Arkisto 2020

10 vinssin turvallisuusvinkkejä, joita sinun on noudatettava

Vinssi

Vinssi on apuväline, jota käytetään ”vipuna” nostamaan tai vetämään vaijerilla erilaisia painavia asioita kuten venettä tai kaadettuja puita. Vinssejä löytyy niin mekaanisia, kuin käsi- ja akselivetoisiakin ja osa toimii erilaisilla tekniikoilla esimerkiksi hydraulisesti tai sähköllä. Millaisia turvallisuusasioita sinun sitten tulee huomioida käyttäessäsi vinssiä? Tässä kymmenen tärkeää vinkkiä siihen:

1. Vetokapasiteetti

Sinun on ehdottoman tärkeää kiinnittää huomioon vinssin vetokapasiteetti! Mikäli tämä ylittyy vinssi saattaa mennä rikkoontua jolloin olet itse vaarassa satuttaa itsesi tai muut ympärillä olijat voivat loukkaantua. Samoin nostamasi tai vetämäsi asia saattaa tipahtaa ja rikkoontua. Lue huolella käyttöohje ja noudata vetokykytaulukon ohjeita.

2. Käyttö

Muistathan, että vinssi ei voi olla jatkuvasti käytössä. Se on tarkoitettu vain ajoittaiseen käyttöön ja sinun tulee huolehtia, että vinssi pääsee jäähtymään kunnolla jokaisen käyttökerran jälkeen. Mikäli vinssi on jatkuvassa käytössä se saattaa kuumentua ja vioittua. On tärkeää noudattaa luokiteltua vetokykyä. Mikäli käytät yli 70% vinssin luokitellusta vetokyvystä on suositeltua käyttää väkipyörän tai koukkuväkipyörän käyttöä vaijerilinjan tuplaamiseksi.

3. Turvaetäisyys

Huomioi aina, että vinssiä käytettäessä tulee noudattaa turvaetäisyyttä eli joka kerta, kun vinssi on käytössä, tulee säilyttää turvaväli vinssin ja ihmisten välillä. On tärkeää huomioida myös se, että vaijeri voi katketa, jos vetokyky ylitetään.

4. Shokkikuorma

Vältä aina shokkikuormia eli tilanteita joissa kuorma pääsee karkaamaan ja aiheuttaa vinssille äkillisen nykäyksen. Tämä saattaa rikkoa vinssin ja aiheuttaa vaurioita niin ihmisille, kuin omaisuudellekin.

5. Uudelleenkelaus

Aina kelatessasi vinssin vaijeria sisään huolehdi siitä, että vinssi kulkee aina alakautta eli että vaijeri kelautuu rummulle alareunan kautta eikä missään tapauksessa yläkautta. Parhaiten vaijerin sisään kelaaminen onnistuu, jos pidät vaijerissa kevyttä kuormaa kelauksen aikana ja kelausta helpottaa aina, jos teet sen toisen ihmisen kanssa, jolloin toinen hoitaa kelauksen ja toinen kävelee vaijerin kanssa kohti vinssiä pitämällä siitä kiinni. Elä koskaan liuta vinssiä käsien välissä, koska se lämpenee ja saattaa aiheuttaa palohaavoja käsiin. Kun vaijeri on lähes kokonaan kelautunut vinssiin päästä irti vaijerista ja kelaa varoen loppumatka. Muista varoa käsiä kelatessasi vinssiä.

6. Suojavarusteet

Turvaetäisyyden lisäksi on tärkeää käyttää hanskoja suojaamaan käsiä aina, kun käsittelet vaijeria. Älä myöskään koskaan liuta vaijeria käsiesi välissä. Voit käyttää apuvälineinä esimerkiksi apuhihnaa kelatessasi vaijeria sisään tai päästäessäsi sitä ulos.

7. Vaijerin kytkeminen

Kytke vaijeri aina vedettävään tai nostettavaan kohteeseen. Vaijeria ei koskaan saa kiinnittää itseensä vaan aina suoraan vinssattavaan kohteeseen. Voit käyttää erilaisia apuvälineitä ja kiiloja käyttäessäsi vinssiä kaltevilla pinnoilla. Huolehdi aina, että vinssi pysyy tukevasti paikoillaan.

8. Ajoneuvot

Älä koskaan siirrä ajoneuvoa hinataksesi sitä vinssin vaijerilla, koska vaijeri saattaa vaurioitua ja aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Käytä aina ajoneuvon hinaukseen siihen tarkoitettua hinausköyttä. Mikäli käytät vinssiä ajoneuvon vinssaukseen, kannattaa ajoneuvonmoottori pitää käynnissä vinssauksen aikana jolloin vinssin voima maksimoidaan.

9. Maksimikäyttöaika

Huomioi, että yli minuutin kestävä raskaan taakan vinssaaminen saattaa aiheuttaa vian vinssiin ja aiheuttaa vaaran ihmisille ja vinssattavalle kohteelle.

10. Muuta huomioitavaa

Vinssiä ei tule missään tilanteessa käyttää ihmisten nostamiseen tai liikutteluun vaan se on tarkoitettu ainoastaan esineiden nostamiseen ja vetämiseen. On äärimmäisen tärkeää noudattaa kaikkia vinssin mukana tulevia turvallisuusohjeita. Käyttöohjeiden lukeminen on erittäin tärkeää, jolloin varmistat kaikki turvallisuusseikat.

Hydraulivinssit netistä

Hydraulivinssi

Mistä tällaisen vinssin sitten voi hankkia? Useat yritykset myyvät vinssejä ja esimerkiksi hydraulivinssit saat tilattua suoraan netistä. Tilatessasi vinssiä varmista, että sen vetokyky on riittävä vinssattavien kohteiden painoon suhteutettuna, jolloin varmistat turvallisuusseikat ja sen, että vinssi ei vioitu liian painavan kuorman vuoksi eikä aiheuta henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Hydraulivinssin tilaaminen netistä on helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Tee vertailuja ja etsi itsellesi sopiva malli ja tilaa hydraulivinssit netistä. Toiset kaupat toimittavat sen suoraan kotiisi tai työpaikallesi tai voit hakea sen postin tai matkahuollon toimipisteistä. Ensimmäisenä on siis tärkeintä tutustua vinssiin ja sen käyttöohjeisiin sekä turvallisuusohjeisiin. Niitä noudattamalla varmistat vinssin oikeanlaisen käytön ja vältyt niin henkilövahingoilta, kuin materiaalisilta vahingoiltakin. Käy siis tilaamassa hydraulivinssit netistä.

Turvatalkoot tuotteet varainhankintaan

Fundraising

Varainhankinnasta voidaan olla montaa mieltä. Totuus kuitenkin on, että varainkeruukampanjalla luodaan yhteisöllisesti hyvää. Esimerkiksi erilaisia tuotteita myymällä kerätyt varat käytetään yhdistyksen, seuran tai esimerkiksi koululuokan kaikkien jäsenten hyväksi. Näin myös vähävaraiset aikuiset ja lapset voivat harrastaa, kilpailla tai vaikkapa lähteä luokkaretkelle.  

Kun varainkeruukampanja toteutetaan järkevästi ja suunnitelmallisesti, on se hauskaa ja kannattavaa. Mitä tahansa tuotetta ei kannata myydä ovelta ovelle tai työpaikan kahvitilassa. Hyödylliset, laadukkaat ja suhteellisen edulliset tuotteet tekevät parhaiten kauppansa. Turvatalkoot on yritys, mikä tarjoaa ryhmille varainhankintatarkoitukseen heijastavia tuotteita. Heijastimet eivät kestä ikuisesti, ja ne tapaavat toisinaan hukkua. Myös pipot ovat helposti katoavia kulutustavaroita. Heijastinpipo ratkaisee monta ongelmaa kerralla, sillä näin asiakas voi ostaa uudet pipot vaikka koko perheelle, ja niiden heijastavat ominaisuudet parantavat koko perheen turvallisuutta! Samalla asiakas voi tukea koululuokkaa tai esimerkiksi urheiluseuraa näiden hankkeissa. 

Jalankulkijoille sattuu vuosittain useita onnettomuuksia 

On totta, että jalankulkijoiden liikennekuolemien määrä on laskenut 15 prosentilla, ja että liikenteessä loukkaantuneiden jalankulkijoiden määrä on vähentynyt noin 25 % viimeisen vuosikymmenen aikana. Onnettomuuksia kuitenkin sattuu. Viimeisten vuosien aikana liikenteessä on kuollut vuosittain noin 26 jalankulkijaa, ja loukkaantumisia sattuu keskimäärin 400 per vuosi. 

Jalankulkijat

Kuolemantapauksista noin kuusi kymmenestä sattuu taajama-alueella. Taajamassa tapahtuu myös yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Suojatie on erityisen vaarallinen paikka, sillä kuolleista noin joka kolmas menehtyi suojatiellä, ja suojatiellä tapahtuu yli puolet loukkaantumisista.

Liikenneonnettomuudessa menehtyvä jalankulkija on useimmiten yli 64-vuotias. Kaikista kuolleista puolet oli yli 64-vuotiaita, mutta suojatiellä menehtyneistä neljä viidestä on täyttänyt 64. Kaikista loukkaantuneista jalankulkijoista joka kolmas kuuluu tähän ikäkategoriaan, ja suojatiellä loukkaantuneista heidän osuutensa on noin kolmannes. Toinen erityisessä vaarassa oleva ryhmä koostuu alaikäisistä. Yli 25 % kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista jalankulkijoista on alaikäisiä.

Onnettomuuksia sattuu pimeän aikaan, mutta myös päivällä. Yli 25 % jalankulkijan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista sattuu pimeällä tai hämärässä, loput tapahtuvat päivänvalossa. Onnettomuuksia sattuu pimeän aikaan myös valaistuilla alueilla, sillä katu- ja mainosvalot sekä puiden varjot voivat hankaloittaa havainnoimista. Myös sumu, sade, huurtuneet ikkunat, likainen tuulilasi tai huonokuntoiset etuvalot heikentävät kuljettajan näkymää.

Arvioidaan, että noin joka kolmas heijastinta käyttämätön, pimeän aikaan kuollut jalankulkija olisi voinut pelastua heijastimen ansiosta. Tämän nähden on suorastaan pelottavaa, että vain noin joka toinen suomalainen käyttää heijastinta.

Jalankulkijan turvallisuus

Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää, piennarta, pyörätietä tai viime kädessä ajoradan reunaa. Jos jalankulkija joutuu kävelemään ajoradalla, on hänen käytettävä ensisijaisesti ajoradan vasenta reunaa. Ajorata tulisi pyrkiä ylittämään suojatietä pitkin.

Myös kävelijää pidetään liikenteessä tienkäyttäjänä, jonka on tiedettävä paitsi tienkäyttäjän oikeudet, myös tienkäyttäjän velvollisuudet. Jalankulkijan on noudatettava liikennesääntöjä sekä toimivan asianmukaisella huolellisuudella ja varovaisuudella, jotta vaaraa tai vahinkoa ei pääsisi syntymään. Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä. Sekin on hyvä muistaa, että humalassa ei teillä kannata toikkaroida. Tästä poliisi voi sakottaa, ja enimmäisrangaistus on puolen vuoden vankeustuomio. 

Heijastimen käyttö parantaa merkittävästi turvallisuutta. Heijastimen käyttö pimeällä on määrätty laissa. Liukkaalla kelillä ennakointi ja hyvät kengät ovat tärkeitä – samaan tapaan kuin autolla ajavan on otettava turvallisuus huomioon ennakoivalla ajotavalla ja asianmukaisilla talvirenkailla. 

Heijastin – halpa henkivakuutus

Heijastin on halpa henkivakuutus, sanotaan – ja se pitää paikkansa! Kaukovaloilla ajava autoilija näkee heijastimettoman jalankulkijan vasta noin 150 metrin etäisyydeltä. Jos jalankulkijalla on heijastin, hänet nähdään jopa yli 600 metrin päästä. Lähivaloilla ilman heijastinta liikkuva jalankulkija näkyy vasta noin 50 metrin päästä, mutta heijastimen ansiosta jalankulkija tulisi nähdyksi jo noin 350 metrin päästä.

Mikä tahansa heijastin ei kelpaa. Likainen, kulunut tai huonolaatuinen heijastin ei näy riittävän kauas. Heijastimen teho kannattaakin testata joka syksy ottamalla siitä valokuva (salamalla) pimeässä huoneessa. Kun ostat uutta heijastinta, varmista, että se on CE-hyväksytty, ja että se täyttää standardien vaatimukset (tästä kertoo koodi EN 13356; heijastinliivissä tulisi olla merkintä EN 1150). Heijastinliivi tai muu heijastava asuste, mikä näkyy joka suuntaan, on kaikista turvallisin. Vapaana riippuvat heijastimet kannattaa kiinnittää tien puoleiselle sivulle. Myös lemmikin pantaan tai taluttimeen kannattaa laittaa heijastin.