TurvaTaito.fi palautetta

Alla otteita asiakaspalautteista mm. suojelutyö, toimistotyön, autolijoiden sekä oppilaitoskoulutuksien jälkeen.

Olin kuvitellut että ahtaissa tiloissa on hyökkäyksen tapahtuessa todella huonossa asemassa, nyt tiedän ettei asia ole niin. Yllättävän monta asiaa pystyy silti tekemään. Kiitos!


Työtehtävissämme väkivallattomuus ja huomaamattomuus, kuitenkin sen tulee olla tehokkasta. Tämä kurssi oli juuri sitä mitä tarvitsimme!


”Itselläni ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta tai tieto-taitoa itsepuolustuksesta. Olen luullut osaavani hengittää, mutta opin jotain uutta asiasta kurssin aikana. Opettajalle plussaa opetustyylistä sekä hauskasta tavasta käyttää omaa auktoriteettia.”


”Mielestäni tämä kurssi oli tosi antoisa, ja uskon että olen saanut hyvät eväät tulevaa ammattiani varten.”


”Kurssin sisältö opetti minulle, kuinka on mahdollista toimia, jos joudun uhatuksi. Opin kuinka tärkeä merkitys on oman kehon hallinnalla (rentous) sekä hengityksellä. Sain paljon uusia vinkkejä, joita voin käyttää. Mielestäni se, että ei tarvitse käyttää voimaa kumoaa omat ajatukseni tilanteiden selvittämisestä. Kurssin sisältö painoittui pieniin, mutta tärkeisiin asioihin, joihin itse voin vaikuttaa. Hyvää oli myös se, että opin ettei tasapainoni säilyttäminen olekaan niin itsestään selvyys, vaan se asia pitää myös oivaltaa ja harjoitella rentoutumaan. Tykkäsin kovasti kurssista ja kuinka se toteutui. Huumoria oli kivasti mukana, mutta silti pysyttiin asiassa.”


”Opettaja osaa ”ottaa yleisönsä” ja tuoda tiedon niin lähelle, että sen pystyy omaksumaan lyhyelläkin kurssilla. Tärkein anti on mielestäni ollut tieto oman mielen hallinnan ja rentoutumisharjoitteiden merkitys vastustajan psyykelle ja sen myötä fyysiselle toiminalle.”


”Hyvää on myös se, että toiminta ei ole perustu väkivaltaisuuteen, vaikka vastustaja olisikin väkivaltainen. Hyvää oli myös se, että kouluttajana on alan ammattilainen eikä kukaan koulun opettajista.”


”Asia oli ihan uutta ja outoa. En koskaan ole moisten asioiden kanssa ollut tekemisissä, kiinnostus heräsi. Ehkä sain myös vähän itsevarmuutta lisää. Pelkoa väkivaltatilanteisiin vähennettyä. Se rentous, jes. Helpot liikkeet jää parhaiten mieleen. ”


”Kurssi oli hyödyllinen minulle. Päälimmäisenä jäin mieleen se, että pitää hallita oma keho, hengityksen ja rentouden merkitys väkivaltatilanteessa.Itse ei tarvitse käyttää voimaa kun osaa hallita muulla tavalla tilanteen.”


”Itsepuolustus taidot asiakastyössä on tärkeää tietoa. Tällä kurssilla tuli hyvin opituksi perustaidot. Miten pääsen irti ”ahdistelijan” kynsistä. Opetus laadukasta, huomaa ammattitaidon. Tämän lyhyenkin koulutuksen aikana tuli opituksi, ettei minusta pidä kukaan väkisin kiinni, kun en itse halua. Erittäin tärkeitä oppeja!”

Turvataito.fi – esittely

koulutuskuva

Yrityksemme tärkeimpänä toimenkuvana on tarjota kehon- ja mielenhallinta sekä itsepuolustuskoulutusta yritysten henkilöstölle sekä yksityisille. Koulutus tapahtuu järjestämällä käytännön luentoja sekä koulutuksia, joissa asioita harjoitellaan käytännössä parin kanssa.

Viimeisimpien 18 vuoden aikana henkilökuntaa sekä opiskelijoita on koulutettu mm. terveydenhoito- ja sosiaalialalla, pelastustoimeen, järjestyksenvalvonta- ja vartiointialalla sekä toimistotyöntekijöitä, ravintolatyöntekijöitä, ammattiautoilijoita sekä harrastajaryhmiä eri puolilla Suomea yli 70 paikkakunnalla ja eri puolilla eurooppaa mm. Virossa (Tallinn), Ruotsissa (Tukholma, Piteå, Linköping), Tanskassa (Esbjerg, Århus, Kööpenhamina), Sveitsissä (Zurich, Chur), Espanja (Barcelona, Madrid, Ciutadella), Saksassa (Dorsten, Gutersloh ja Bollschweil), Englannissa (Bolton, Stoke on Trent) sekä Irlannissa (Tipperary). Lisäksi Baskimaa (Donostia-San Sebastian, Ordizia) ja Ranska (Perpignan).

Koulutus tapahtuu yleensä yrityksen omissa tiloissa tai vuokraamalla tilaa esimerkiksi hotelleista tai paikkakunnan liikuntatoimelta. Koulutuksen rakenne on tarkoin suunniteltu yhteistyössä alanne ammattilaisten kanssa, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin henkilöstän tarpeita.

TurvaTaito.fi koulutukset

Aihe valikoima on suunniteltu siten, että ammatilliset tekijät huomioidaan koulutuksen rakenteessa. Meillä on valmiiksi suunnitellut paketit mm. seuraaville aloille.

Henkilöstön turvallisuus sekä työ- että vapaa-aikana on meidän yhteinen tavoitteemme. Henkilökohtaisen turvallisuuden ja itsevarmuuden lisääntyessä myös elämänlaatu ja ilo lisääntyy – tämä luonnollisesti lisää myös tuottavuutta. Itsepuolustuskoulutuksemme on kokonaisvaltaista.

  • Liikenne – autoilijat (taksi, raskasliikenne, linja-auto)
  • Myyntityö – kauppa (myyjät, terveydenhoito-ala, toimistotyö)
  • Turva-ala – turva-ala (vartija / jär.valv., pelastushenkilöstö, poliisi)
  • Oppilaitos – opiskelijoiden itsepuolustus

Käytännön luennolla, jokaisen kuulijan oma keho ja mieli toimivat työkaluna, jonka kautta luodaan kokonaisvaltainen, jokaiselle henkilökohtainen kokemus menetelmästämme. Luennon osana on mm. käytännön harjoitteita.

Koulutusten kesto

» Aloitus kurssi 1 pv (4h -> 8h)

Räätälöimme tarvittaessa Teille eri hintaisia ja kestoltaan eripituisia koulutuksia tarpeiden mukaan.

Osaksi työkykypäivää?

Työssä jaksaminen koostuu useista eri osista. Peruskunto ja henkinen hyvinvointi ovat niistä tärkeimmät. Työkykypäivän ohjelma rakennetaan yhdessä kanssanne siten, että se parhaiten vastaa yrityksenne ja henkilöstönne tarpeita. Ohjelmassa voi olla useita eri osa-alueita alkaen itsepuolustus koulutuksesta aina hengen/mielen hallintaan.

Ryhmäkoko

Ryhmäkoko voi maksimmissaan olla 30 henkilöä.

Koulutuksen tilaaminen

Koulutusten runsaasta kysynnästä johtuen, tilaa koulutuksemme hyvissä ajoin, jotta voimme varmistaa Teille sopivimman ajankohdan.

TurvaTaito.fi lisätietoa koulutuspaketeista

Koulutuksemme perustuu Kyusho Aiki Jutsu itsepuolustusmenetelmään, jonka harjoittelun tiedetään kehittävän harrastajaansa sekä fyysisesti että psyykkisesti. Emme ole keksineet pyörää uudelleen, vaan pikemminkin löytäneet vanhojen mestareiden opit ja niiden kautta perusteltuja syitä tehdä asioita osittain tai kokonaan toisin, siis eri tavoin kuin monissa nykyisissä kamppailulajeissa tehdään.

Tämän vuoksi on niin, että ulkoisesti näkyvä liike on vain pieni osa siitä mitä tapahtuu. Menetelmän harrastaminen voi tarjota haastetta loppuelämän ajaksi, siten me itsekin tiedämme olevamme oppilaita loppu elämän ajan.

Koulutuspaketista riippuen opetamme osallistujille kuinka voi hallita omaa kehoa tehokkaammalla mutta taloudellisemmalla tavalla.

Oma kehomme, mielemme ja hengityksemme ovat tärkeimmät ”työkalumme” harjoittelussa. Kaikki mitä opetamme perustuu luonnolliseen liikkeeseen ja länsimaisen lääketieteen sekä traditionaalisen kiinalaisen lääketieteen periaatteisiin ja tietämykseen.

Kehonkäyttö

Harjoittelun aikana teemme runsaasti harjoituksia parin kanssa. Harjoitusparit auttavat toinen toistaan oppimaan ja kehittymään sekä tuntemaan ihmiskehon heikkouksia ja vahvuuksia. Suurta lihasvoimaa ei tarvita ihmisen ohjaamiseksi tai kontrolloimiseksi.

Kehon luonnollinen asento on optimaalinen tavoite. Luonnollisen asennon löydyttyä. Harjoittaja alkaa tiedostaa kehonsa rentouden merkityksen. Asennon löydyttyä, alat huomaamaan että mieli ja keho alkaa toimia kokoajan rentoutuneemmin ja vapautuneemmin pelkästään tämä saa jo aikaan nautintoa.

Hengitys

Hengityksemme on voimavaramme, ja yksi tärkeistä avaimista kehon ja mielen ohjaamisessa. Hengityksemme oikean tyyppinen hallinta on avain myös terveyteemme.

Mieli

Kun kaikki kolme tärkeää osaa (keho, hengitys ja mieli) nk. avainta toimivat saumattomasti yhdessä, stressinsietokykymme kasvaa ja siten myös jokapäiväinen jaksamisemme helpottuu. Hengitys kulkee paremmin, kun keho toimii vapaasti ja kun hengitys vapautuu, alkaa mielen toiminta tehostua.

Itsepuolustus

Miten tämä kaikki sitten liittyy itsepuolustukseen tai taistelutaitoihin? Ihminen, jonka keho, mieli ja hengitys on tasapainossa, on itsevarmempi ja kykenee etsimään ja usein myös löytämään ratkaisuvaihtoehdot, jopa ennen varsinaisen konfliktin syntymistä. Eikö tämä ole sitten tehokkainta itsepuolustusta? Myös oman kehon toiminnan tiedostaminen, auttaa ymmärtämään miten toista ihmistä voi auttaa ja tarvittaessa myös kontrolloida.

Työympäristö

Työympäristö osio käsittelee, työympäristön turvallisuutta uhkatilanteiden mahdollisuus huomioiden. Työympäristön tiedostaminen antaa myös rakenteellisia mahdollisuuksia itsensä puolustamiseen.

Improvisaatio

Improvisaatiolla tarkoitetaan sitä, että mikä tahansa arkipäivän esineistä voi toimia uhkatilanteessa, inhimillisenä tehokeinona. Jonka avulla tilanteen voi saada nopeammin loppumaan tai tilanteesta pääsee pois.

Luennot

Ihmiskehossa on useita toimintoja, joiden ymmärtämisen kautta huomaatte nopeasti, kuinka ihmisen keho toimii ja mitkä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet.

Stressireaktioiden tunnistaminen ja tiedostaminen, voi ennalta ehkäistä vakavampia seurauksia – sekä helpottaa äkillisessä uhka- tai onnettomuustilanteessa toimimista.

Sanatonviestintä on tärkeässä roolissa meidän jokapäiväisessä elämässämme, mutta kuinka usein siihen ei kuitenkaan kiinnitetä tietoisesti mitään huomiota.

Toimiala

Toimiala huomioidaan kaikissa koulutuksissamme. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti esimerkiksi sitä, että lähihoitajalle ei välttämättä tarvitse opettaa käsirautojen käyttämistä.